หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี

 
ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี รองประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
5. นายอำเภอไทรโยค กรรมการ
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
7. พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
8. สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร กรรมการ
10. ดร.มีชัย วีระไวทยะ กรรมการ
11. พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ กรรมการ
12. นายสมภพ ธีระสานต์ กรรมการ
13. อาจารย์ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร กรรมการ
14. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี กรรมการ
15. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์