หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

หลักสูตรที่เปิดสอน

 
» หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
» หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
» หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
» หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
» หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
» หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์