หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

ข้อมูลการศึกษา

» สวัสดิการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการบริการสุจภาพนักศึกษา ดังนี้
1.การเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ลดละเลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.การรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยจัดให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่อาคาร one stop service ในบริเวณหอพักนักศึกษา ส่วนในกรณีฉุกเฉินมหาวิทยาลัยได้ประสานกับโรงพยาบาลไทรโยค อ.ไทรโยค
สถานที่ อาคาร one stop service
เวลาทำการ 08:30 น. - 16:30 น.
เวลาพบแพทย์ วันอังคาร เวลา 16:30 น. - 19:00 น.

มหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการรักษาพยาบาลควบคุมสิทธิการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชน ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรมบัญชีกลาง ประกันสังคม เป็นต้น

3.สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ ในกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิต หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ นักศึกษาจะได้รับเงินสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจำนวน 100,000 บาท
 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์