หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน" ครั้งที่ 13

 
        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ ร่วมส่งความส่งให้ประชาชน โดยเข้าร่วม โครงการ “อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 2558 นี้ ณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 
        เมื่อเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี และ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ดร.เนติยา การะเกด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยทีมงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ งานเครือข่ายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ออกไปให้คำปรึกษา และรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอไทรโยค ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่พลิกกลับกอง ไปแจกเพื่อทดลองให้พี่น้องประชาชนนำไปใช้ 
 
         เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะมีเศษวัสดุเหลือใช้ จากการทำเกษตรอาทิ ซากพืช และมูลสัตว์ ซึ่งปุ๋ยหมักชีวภาพดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ โดยไม่ต้องไปเผาทำลาย หรือปล่อยให้มูลสัตว์ส่งกลิ่นรบกวน แต่นำไปใช้ผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินกลับคืนมา โดย นำเศษพืช และมูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้งยังเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ที่จะส่งผลให้การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลดลง ต้นทุนการผลิตก็จะลดลง และนอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาควันพิษ ในพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งการนำปุ๋ยชีวภาพ ดังกล่าวมาแจกให้ประชาชนได้ทดลองนำไปใช้ ได้แนบเอกสารคำแนะนำ สำหรับให้เกษตรไปผลิตไว้ใช้เองในครัวเรือนอีกด้วย ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์