หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรสอนเสริมทักษะให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 4

 


        ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรสอนเสริมทักษะให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 4 ที่เดินทางมาจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ งานภายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวก รวมทั้ง อาจารย์ นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชา ต่าง ๆ ร่วมเป็นวิทยากรสอนเสริมทักษะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 4 ที่มีนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์