หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

งานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs

 


          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ระหว่างวันที่ 3 -25 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุง ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งได้มีกำหนดการจัดงาน และ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสิ้น 23 หลักสูตร 
 
โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. การผลิตปุ๋ยไม่กลับกองในตะกร้า ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. 
2. การผลิตหมี่กรอบผลไม้ (ตามฤดูกาล) ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. 
 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์