หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดและมันสำปะหลังสู่คุณภาพสินค้าเกษตรที่ดี (GAP)

 
        งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการจัดอบฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีจากปุ๋ยเคมี และ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดและมันสำปะหลังสู่คุณภาพสินค้าเกษตรที่ดี (GAP) ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์