หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยมและแบบในตะกร้า

 
        งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ และ ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการจัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง แบบกองปุ๋ยสามเหลี่ยม และ แบบในตะกร้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีจากปุ๋ยเคมี และ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำให้เกิดประโยชน์ ในงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาต่อเนื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ชนิดพืชมันสำปะหลัง ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน       อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์