หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4

 
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกับสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย ณ โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

       โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะ ได้นำงานผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีวิธีการผลิต และข้อมูลการติดต่อสอบถาม อย่างละเอียด ไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับทราบปัญหา และให้คำปรึกษา กับประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งในครั้งนี้ จากการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 80 ราย พบว่า พื้นที่บ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ และพบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชในการทำสวนผลไม้ จึงได้รวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 

       ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ออกไปให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายธนา บุษปวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มีประชาชนเข้าร่วมงานและมารับบริการประมาณ 500 กว่าคน

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์