หน้าหลัก | เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี | การบริหารงาน | หน่วยงาน | วิจัย | บุคลากร | Gallery | ค้นหาบุคลากร
     

โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน

 
            เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกับ คลินิกเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการ “ฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน” เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาเรื่องมลภาวะ เช่น ลดกลิ่นจากมูลสัตว์ ลดจำนวนแมลงวัน เป็นต้นซึ่งรูปแบบที่มีการดำเนินการมากที่สุดคือ รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถุงพลาสติกพีวีซี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 
   

ที่อยู่ :

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ :

034-585-058 ถึง 75

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์