แนะนำบุคลากรใหม่


นายเสกสรรค์ อั้งลี่
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
งานอาคารชุดพักอาศัยและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม

นายศิริพัฒน์ อื่มกมล
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
งานอาคารชุดพักอาศัยและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

*หมายเหตุ วันที่ ณ ประชาสัมพันธ์ข่าว

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม งานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลภาพกิจกรรม สานสัมพันธ์พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 25-26 ส.ค.2559 รุ่น 1 2 และ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม