ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560