บุคลากร


 
หัวหน้างาน
นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ : niran.pia@mahidol.ac.th
โทร. 034-585060 ต่อ 1115
นางสาวสร้อยฟ้า เจริญสุข
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ : soifha.chr@mahidol.ac.th
โทร. 034-585060 ต่อ 1109
นางสาวพภัสสรณ์ ปิ่นจุ
ตำแหน่ง บุคลากร
อีเมล์ : phapasorn.pin@mahidol.ac.th
โทร. 034-585060 ต่อ 1114
           
นางสาวนันทภัค สระบัว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : nuntapak.sar@mahidol.ac.th
โทร. 034-585060 ต่อ 1404
นายธนิต จรัสฉัตรแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ : thanit.jar@mahidol.ac.th
โทร. 849 ต่อ 6126
นางสาวพรรณณีย์ บุญมีลาภ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อีเมล์ : pannee.boo@mahidol.ac.th
โทร. 034-585060 ต่อ 1118
           
นายธนโชติ มะนาวหวาน
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
อีเมล์ : tanachot.man@mahidol.ac.th
โทร. 034-585060 ต่อ 1113