ติดต่องานการศึกษา

งานการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ 034-585-060 ต่อ 2206 , 086-377-9947
โทรสาร 034-585-077