มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ติดต่อ: อ.ธรรมรัตน์ พุทธไทย, นายสุภัทร ประสพศิลป์ โทร. 034-585-058 ถึง 75 ต่อ 2511
email: thamarat.phu@mahidol.ac.th, suphat.pra@mahidol.ac.th