logoกิจการนักศึกษานักศึกษา
หน้าหลักงานการศึกษาบุคลากรดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการให้บริการ
เอกสารสำหรับนักศึกษาโควตา ปี 2554
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนุบรี

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตาปีการศึกษา 2554

ตารางข้อมูลจำนวนการรับนักศึกษาระบบโควตา ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ปีการศึกษา 2554

หนังสือยืนยันการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ปีการศึกษา 2554

หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครระบบแอดมิชชัน
ประจำปี พ.ศ. 2554

แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาระบบโควตา ปีการศึกษา 2554
 

 

 

 

 

ระบบการลงทะเบียน
ระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี
ระบบแอดมิชชั่น ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษา  ตั้งแต่  วันที่  5  พฤศจิกายน  2553  เป็นต้นไป

 

     

Copyright © 2010 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 หมู่ 9 หมู่บ้านไตรรัตน์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 : 034 - 585060 ต่อ 1112
ติดต่อผู้ดูแลเวบไซต์ : tersz@mahidol.ac.th