TH  |  EN 

Image

นักศึกษาและบุคลากร ม.มหิดล จับมือนักศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ศึกษาเรียนรู้ การสร้างฝายชะลอน้ำ

มื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรีและบุคลากร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นักศึกษาพิเศษ อ่านต่อ...
Image

ศึกษาดูงาน “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ นำ นำบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน “ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการศึกษาดูงานดังกล่าว งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ได้จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากร งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็น แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ระดับมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
Image

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2560 อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ลิงค์อื่นๆ