Image

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องไพลินภูธาร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ กว่า 400 คน อ่านต่อ...
Image

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 1/ 2560 อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
Image

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล (AUN –QA)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนตามมารตฐานหลักสูตร สู่มาตรฐานระดับสากล (AUN – QA )โดยงานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านต่อ...
Image

พิธีเปิดการแข่งขัน MUKA GAME 2017

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา17.30 น. งานกิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา " MUKA GAME 2017 " ประจำปี 2560 อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ลิงค์อื่นๆ