Image

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อ่านต่อ...
Image

48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 08.00 น. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
Image

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมนักศึกษาสาขาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ ในการส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าประกวด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017

วันที่ 28 เมษายน 2560 ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมนักศึกษา ชั้นปี 2 สาขาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้ง 6 ทีม ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบประกวดระดับภูมิภาค ในการส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าประกวด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัด โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017 อ่านต่อ...
Image

นักศึกษา สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 6 รายรับมอบทุนจาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ14.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท มิตซุยออบล์ เอ็กโปเลชัน จำกัด Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ลิงค์อื่นๆ