TH  |  EN 

Image

การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
Image

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ SCG เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30.น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี นำบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประมาณ 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรม “ รักษ์น้ำ the Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย “ อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
Image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยที่คว้าเหรียญในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 2560 โดยมี ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล เป็นคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไป ร่วมให้กำลังใจ ใน "การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 " อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ลิงค์อื่นๆ