TH  |  EN 

Image

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 คุณปิยพรรณ อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกฯ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ...
Image

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดย วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
Image

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2560 อ่านต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ลิงค์อื่นๆ