สมัครงาน ปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ บัญชี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเงินรายได้ ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา
ย้อนหลังปี 2559