สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพรออนไลน์

*** โปรดระบุข้อความให้ตรงกับตัวอักษรที่ปรากฎ ***คำถวายพระพรที่: 1425
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวบัวชมภู สุทธิโส
24-08-2560 เวลา 13:13:36

คำถวายพระพรที่: 1424
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: อาทิติยา อาจมุณี
23-08-2560 เวลา 18:20:14

คำถวายพระพรที่: 1423
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: เกียรติศักยิ์ ทองคง
23-08-2560 เวลา 18:18:13

คำถวายพระพรที่: 1422
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: อรอนงค์ หงันเปี่ยม
23-08-2560 เวลา 18:16:29

คำถวายพระพรที่: 1421
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: กัณภิรมย์ วงษ์ทำมา
23-08-2560 เวลา 18:14:09

คำถวายพระพรที่: 1420
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นันทพร มีราคา
23-08-2560 เวลา 18:11:13

คำถวายพระพรที่: 1419
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: ศรัณย์ภัทร ประจงเเต่ง
23-08-2560 เวลา 18:09:46

คำถวายพระพรที่: 1418
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: กรรวี โสมเขียว
23-08-2560 เวลา 18:07:27

คำถวายพระพรที่: 1417
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายภัคคินัย สาธร
23-08-2560 เวลา 09:16:45

คำถวายพระพรที่: 1416
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายฐิตินันท์ ตั้งทอง
22-08-2560 เวลา 20:15:53

คำถวายพระพรที่: 1415
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายรัฐศาสตร์ ชาแท่น
21-08-2560 เวลา 20:38:39

คำถวายพระพรที่: 1414
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวศุภิสรา ไพยประสิทธิ์
20-08-2560 เวลา 21:46:16

คำถวายพระพรที่: 1413
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นาย กรรณสูตร เกิดสลุง
20-08-2560 เวลา 21:35:01

คำถวายพระพรที่: 1412
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: กรรณสูตร เกิดสลุง
20-08-2560 เวลา 21:33:58

คำถวายพระพรที่: 1411
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นายสุภัทร ชูวงษ์
20-08-2560 เวลา 21:31:45

คำถวายพระพรที่: 1410
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นาย เจษฎา ท้าวประสิทธิ์
20-08-2560 เวลา 21:30:40

คำถวายพระพรที่: 1409
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวพรทิพย์ สุขทวี
20-08-2560 เวลา 21:15:45

คำถวายพระพรที่: 1408
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวปุญชรัสมิ์ อิ่มด้วยบุญ
20-08-2560 เวลา 21:14:20

คำถวายพระพรที่: 1407
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาว บุญนิชา พินิจเวชการ
20-08-2560 เวลา 17:32:55

คำถวายพระพรที่: 1406
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาว พัชรา ตุ้มดีลัง
20-08-2560 เวลา 17:31:42


คำถวายพระพรทั้งหมด  1425  ข้อความ
ทั้งหมด 72 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] Next>>