ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับ นักศึกษาทีม Mukin หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

        มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับ นักศึกษาทีม Mukin หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 1 ใน14 ทีม การแข่งขัน Food Innovation Contest 2016 ซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเดือนมิถุนายน 2559 ในชื่อผลงาน " การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงบวดฟักทอง" 
รายชื่อสมาชิกทีม Mukin หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
น.ส.ฐิติยา ทองราย ชั้นปีที่ 4
น.ส.ปิยนันท์ ดาวเจริญพร ชั้นปีที่ 4
น.ส.ภทรพร แจ่มเหมือน ชั้นปีที่ 4
น.ส.ศศิกานต์ สุขเสริญ ชั้นปีที่ 4
น.ส.สุวรรณา บวบหอม ชั้นปีที่ 4
น.ส.สาวิตรี สุทธาธิวงษ์ ชั้นปีที่ 3
ขอบคุณข้อมูล https://www.facebook.com/fostat.fanpage