ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สร้างสรรค์ผลงาน ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ผลงาน

 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สร้างสรรค์ผลงาน ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ผลงาน ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 347669 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อผลงาน : The How Of Packaging Design (บรรจุภัณฑ์ : รู้สักนิด ก่อนคิดออกแบบ)
ประเภทผลงาน : วรรณกรรม 
ลักษณะ : หนังสือ
ผู้สร้างสรรค์ : ดร.สิริยุภา เนตรมัย 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ : ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล
เจ้าของลิขสิทธ์ : มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย ดร.สิริยุภา เนตรมัย ได้กล่าวถึงหนังสือเรื่องนี้ว่า " เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่นสินค้าโอทอป สำหรับบุคคลทุกกลุ่ม มีขั้นตอนวิธีการ อ่านเข้าใจง่าย และได้จัดทำเป็น 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)