ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา และทุกท่าน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา และทุกท่าน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งแบบตอบรับลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่
https://goo.gl/forms/SrtBpR9NkkjU5xxS2ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐