พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 07.00 น. ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี นำบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2560
ในวันที่ 17 มกราคม 2533 จึงเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” วันสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหนึ่งซึ่งถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
.
นับแต่นั้นมาจึงได้จัดให้มี งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย
ขอบคุณ คลิปโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี https://www.youtube.com/watch?v=ukLT3w7P2sU