กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เนื่องในโอกาส 100 วันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาเขตกาญจนบุรี และ สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท SCG จัดกิจกรรมสร้างฝาย ถวายพ่อของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ พื้นที่ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม วิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
การจัดกิจกรรมเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม และดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บ.สยามฟอเรสทรี นำโดย คุณณรงค์ มีนวล 
ผู้จัดการ FSC บ.สยามฟอเรสทรี บริษัทในกลุ่ม Wangsala Complex ได้นำบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว 
 
ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำในกิจกรรมนี้ อาจารย์ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวให้ความรู้ ว่า " การสร้าง ฝายดังกล่าวนี้ เป็น โครงการตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับ ฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่นกิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธาร หรือทางน้ำเล็กๆ ให้ไหลช้าลง และขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่จะพื้นที่รอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นมากพอที่จะพัฒนาการเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้นได้ในฤดูแล้ง ซึ่งถือเป็นการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนั่นเอง" 
 
กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ " มหิดลทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน " และ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยเนื่องในโอกาส 100 วันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นทั่วประเทศ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธาน พ่อของแผ่นดิน 
 
โครงการ " มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ " มีเป้าหมาย ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จำนวน 989 ฝาย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา พี่น้องประชาชน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันในปี 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ปิยพรรณ อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0953515 249