พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับทีมสโมสรนักศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 16.00 น. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ปฎิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดการเป็นคณะกรรมการ และหมดวาระลงในปี 2560 การมอบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี ณ ห้องสกุลกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และในโอกาสนี้ ทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ส่งมอบข้อมูลการปฎิบัติหน้าที่ ให้กับทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปี 2560 เพื่อปฎิบัติหน้าที่ต่อไป