คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ "มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝาย ที่ ๓๑- ๓๕ โครงการ "มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน" ร่วมกับ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ บริเวณพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัย
โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอเชิญชวนทุกท่าน องค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมสานต่องานของพ่อ ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๐" โครงการ "มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ" ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๙๘๙ ภายในปี ๒๕๖๐ 
..........."ขอพระองค์ทรงวางพระราชหฤทัย"..................
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยพรรณ อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 09 5351 5249