48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 08.00 น. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายสักการะ พระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 48 ปีวันพระราชทานนาม 129ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยในภาคเช้ามีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก การแสดงนิทรรศการ 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล และปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 9 โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ให้บริการตรวจสุขภาพ ฟรี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา