พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงมีต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรี จนเจริญรุ่งเรือง จนถึงปัจจุบัน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธี
จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธี ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อชาวเมืองกาญจนบุรี นานัปการ เช่น ทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรี ทรงสร้างหลักเมืองและจารึกไว้ในแผ่นศิลาและแผ่นไม้สัก ทรงสร้างวัดญวน หรือวัดถาวรวราราม ทรงบูรณวัดเหนือหรือวัดเทวสังฆาราม เป็นต้น