ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล” ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล” ประจำปี 2559 โดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โครงงาน รอบสุดท้าย และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ