พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ Yamaguchi University, Japan

เมื่อเวลา 10.00 น. ผศ.ดร.วรพรรณ เรืองผกาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ Professor Dr. Koji Wakita Yamaguchi University, Japan โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาธรณีศาสตร์ ได้ร่วมกับ Yamaguchi University, Japan ซึ่งได้ตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกอบรมด้านธรณีศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
 
การลงนามบันทึกข้อตกลครั้งนี้ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ดร.ธิติ ตุลยาทิพย์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี และให้การต้อนรับ Professor Dr. Koji Wakita และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากYamaguchi University, Japan ที่เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี