ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง”บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0″

ลงทะเบียนเข้ารับฟังการปาฐกถาเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-12.300 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียน คลิก

กำหนดการดังนี้
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร
09.00 – 12.00 น. ปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0”เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ภายใต้ Theme “Healthy & Happy Ageing”
 
แต่งกาย: ไว้ทุกข์ พร้อมติดบัตรแสดงตนของบุคคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล