บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อการดำเนินงานพัฒนาห้องปฏิบัติการมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี