สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 คุณปิยพรรณ อำไพวิทย์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกฯ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 17 "85 พรรษา มหาราชินี" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมี ศิษย์เก่าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 50 ราย เข้าร่วมปลูกต้นไม้ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี