ผู้บริหาร MUKA นำนักศึกษา CB สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ SCG เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30.น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี นำบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประมาณ 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรม “ รักษ์น้ำ the Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย “ สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ เขามุสิ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ รอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดกิจกรรม และ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม “ รักษ์น้ำ the Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย “ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเยาวชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่ บริเวณป่าชุมชนบ้านเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “ รักษ์น้ำ the Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย “ โดย บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานวังศาลา ใน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ เป็นการร่วมแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่น ในการสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ