24 กันยายน วันมหิดล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยงานการศึกษาและ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดพิธี เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมี บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย เครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ในเขตพื้นที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ห้องไพลินภูธาร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี