นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแสดงพลังความดีอย่างพร้อมเพรียงในกิจกรรม MAHIDOL Day of Service 2017

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกันนำนักศึกษา ร่วมอาสา ทำความสะอาดลานวัด ล้างห้องน้ำ และปรับปรุงลาน BBL ให้กับ วัดไตรรัตนาราม และโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ‘การทำความดี‘ แม้สิ่งที่แต่ละคนได้ทำอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เบื้องหลังทุกพลังแห่งความดี คือ ‘หัวใจที่ยิ่งใหญ่‘ แห่งความเมตตาและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์"