คณะ Gondwana International Conference เข้าเยี่ยมชม สวนหิน Geo-park

คณะ Gondwana International Conference ประมาณ40 คน เข้าเยี่ยมชม สวนหิน Geo-park ของ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล และ ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ พร้อมด้วย นักศึกษา สาขาธรณีศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ
 
การประชุม “The 16th Gondwana International Conference” ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เป็นการประชุมของประเทศต่าง ๆ ที่เคยอยู่ใน มหาทวีปกอนด์วานา ทางซีกโลกใต้ในอดีต โดยแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้าน tectonic ธรณีแปรสัณฐาน ด้านซากดึกดำบรรพ์ ด้านวิวัฒนาการแผ่นเปลือกโลก ด้านแผนที่กอนด์วานา และ ด้านการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครั้งใหญ่ของโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 400 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7- 21 พฤศจิกายน 2560