ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยทวาย

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Ba Han Acting Rector of Dawei University อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทวาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยทวาย ประเทศเมียนมาร์ (Dawei University, Myanmar ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยทวาย ประกอบด้วย  Prof. Dr. Mi San Mar Lar​ Head of Botany Department
Prof. Dr. Myint Myint Oo​ Head of History Department และ 
Prof. Dr. Khin Lay New​ Head of Philosophy Department ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลง ทีมผู้บริหารพร้อมด้วย อาจารย์นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดทีมนักศึกษา MUKA Guide เพื่อนำคณะจากมหาวิทยาลัยทวาย เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ และนั่งรถรางเยี่ยมชม พื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี