เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เตรียมพร้อมจัดงาน IESO 2018 ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล พร้อมด้วย ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ และนางวริศรา ทาทอง คณะกรรมการจัดงานการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑(IESO 2018 : 12th International Earth Science Olympiad, Kanchanaburi, Thailand) เดินทางเข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอพร และเรียนปรึกษาแนวทางในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดแสดงในงานการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจะจัดแสดงในงานการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจัจะขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2561