ผู้บริหารม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกิจรรรมกีฬาบุคลากรและสังสรรค์วันปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ประธานจัดกิจรรรมกีฬาบุคลากรและสังสรรค์วันปีใหม่ กล่าวอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 ให้กับบุคลากรและแสดงความชื่นชมที่เห็นบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ พร้อมใจกัน เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้บรรยายภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน 
โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในวิทยาเขต ให้เกิดความรักความสามัคคี กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ ต่างพร้อมใจร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากร การทำบุญตักบาตร และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี