มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 โดยมีแขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว
 
IESO แถลงข่าวครั้งที่ 1 https://youtu.be/C3fBUtHzSc4