ครอบครัววงค์วีรกิตติ์ นักศึกษาม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์พระราชบิดา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จากครอบครัววงค์วีรกิตติ์ โดยนายหัสพงศ์ วงค์วีรกิตติ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 3 เป็นผู้แทนครอบครัววงค์วีรกิตติ์ มอบเงินสมทบทุนฯจำนวน 10,500 บาท ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561 นี้ จึงขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ka.mahidol.ac.th/prabida/