สาขาวิศวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ สาธิตการซ้อมอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.กีรติ ศรีประไหม พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่3 สาขาวิชาวิศวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ สาธิตการ ซ้อมอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม อ.ไทรโยค กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชน ใกล้กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งมีนางบุษบา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ 
และในโอกาสนี้ ได้มี คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน นำโดย Assistant Professor Dr.Indrajit Pal ผู้อำนวยการโครงการ Disaster Preparedness, Mitigation and Management (DPMM), Asian Institute of Technology (AIT) พร้อมนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล ซูดาน โมซัมบิก ฟิจิ เวียดนาม และไทย) รวม 26 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ในโครงการ Disaster Preparedness, Mitigation and Management (DPMM), Asian Institute of Technology (AIT) ระหว่างวันที่ 20 -22 มีนาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ในครั้งนี้ ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนในชุมชน
 
โดยคณะนักศึกษาและคณาจารย์ จากโครงการ DPMM ได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาชุมชนและการจัดการภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
 
และนอกจากนี้ ดร.กีรติ ศรีประไหม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เป็นผู้แทนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในการต้อนรับ Asst.Prof.Indrajit Pal พร้อมคณะนักศึกษา ชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ซึ่งเป็นโอกาสความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบัน รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในบริบทประเทศไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติและไทยต่อไปในอนาคต