TH  |  EN 
ประชาสัมพันธ์ ปี 2560
งานนิทรรศการโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2017)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง”บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0″
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ Yamaguchi University, Japan
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ "มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน"
ภาพกิจกรรม การจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน มหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2560
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา และทุกท่าน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ย้อนหลังปี 2559