ประชาสัมพันธ์ ปี 2559
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "สามพรานโมเดล"
มหิดลร่วมทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน “มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ"
โครงการ“ มหิดล ทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน”
งาน มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Quality Fair 2016
ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายสนับสนุน งานการศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการ นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ในงาน Mahidol Quality Fair 2016
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สร้างความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษา กับ บริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมฟังธรรมเทศนา รับศีล รับพร ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป "น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
คณะผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน ร่วมกับ SCG
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันมหิดล” 2559
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่1 MUKA
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยากาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2559
คณะอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559
MUIC จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความสุข” ปลูกต้นไม้ให้กับวิทยาเขตกาญจนบุรี
มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ภาพกิจกรรม "สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ Admissions ปี 2559"
อาจารย์สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ แนะนำประชาชนเกี่ยวกับแมลงหางดีด
การตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจำปี 2559
OP อาสาพัฒนาพื้นป่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ม.มหิดล กาญจนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
18 เมษายน วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ดร.มีชัย วีระไวทยะ พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิ IKEA
พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป