บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริหารทั่วไป เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป niran.pia@mahidol.ac.th 1115
นางสาวนันทภัค สระบัว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nuntapak.sar@mahidol.ac.th 1404
นางสาวสร้อยฟ้า เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคล soifha.chr@mahidol.ac.th 1109
นางสาวพภัสสรณ์ ปิ่นจุ บุคลากร phapasorn.pin@mahidol.ac.th 1114
นางสาวพรรณณีย์ บุญมีลาภ พนักงานธุรการ pannee.boo@mahidol.ac.th 1118
นายธนโชติ มะนาวหวาน พนักงานบริการเอกสารทั่วไป tanachot.man@mahidol.ac.th 1113
นายธนิต จรัสฉัตรแก้ว นักวิชาการพัสดุ thanit.jar@mahidol.ac.th 849 ต่อ 6126