ประวัติการก่อสร้าง พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความระลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
2. เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีวันมหิดลของทุกๆปี และยังเป็นสถานที่สักการะบูชาแก่ประชาชนชาวกาญจนบุรี

งบประมาณแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. พระบรมรูปจำลองขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง จำนวน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
2. ภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมรูป 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ และทุนอีกส่วนหนึ่งจะได้มาจากการมีส่วนร่วมและความศรัทธาของประชาชน ข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ที่ต้องการเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน เปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดลและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี

พระราชประวัติและแนวคิดการออกแบบ

โบรชัวร์

การรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านการแพทย์การสาธารณสุขนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมใจกันบริจาคเงินสมทบทุน ในการก่อสร้างพระราชาสุาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายในการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ปัจจุบันของไทยให้มีการความเจริญก้าวหน้าและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-12541-7
หรือ บริจาคด้วยตนเองที่ งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
สอบถามรายละเอียดการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ 034-585058 ต่อ 1220 หรือ 086-377-9946

*** เมื่อท่านโอนเงินบริจาคเรียบร้อย กรุณาแจ้งข้อมูลการโอนเงินส่งมาที่ nisakon.kha@mahidol.ac.th เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
*** ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปหักจากรายได้รวม เพื่อขอลดหย่อนภาษีประจำปีได้

กิจกรรมการจัดจำหน่าย

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในการก่อสร้าง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยร่วมซื้อหนังสือ กาญจนสังฆปิตรานุสรณ์ หนังสือที่ได้รวบรวมพระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้โดยละเอียด ทรงคุณค่าแก่การเก็บรักษา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

หนังสือ กาญจนสังฆปิตรานุสรณ์

จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 1,999 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์

จัดจำหน่ายในราคาเหรียญละ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถามและสั่งจอง หนังสือกาญจนสังฆปิตรานุสรณ์หรือเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ได้ที่ งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-585058 ต่อ 1220 หรือ 086-377-9946
*** ผู้ซื้อสามารถนำใบเสร็จไปหักจากรายได้รวม เพื่อขอลดหย่อนภาษีประจำปีได้

กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนในการก่อสร้างพระราชนุสาวรีย์

ในวันครบรอบวันสถาปนา 18 เมษายน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ประกอบ พิธีถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีในอดีต และการร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนในการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ที่จะประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อีกทั้งการร่วมสมทบทุนในการบูรณะ วัดไตรรัตนาราม พร้อมกับมอบเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อสนับสนุนน้ำปะปา ให้กับวัดไตรรัตนาราม เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

ผู้ประสานงาน
คุณนิสากร แข็งงาน
โทรศัพท์ : 086-377-9946
E-mail : nisakorn.kha@mahidol.ac.th

หรือ
งานคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ : 034-585058 ต่อ 1220