ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาบัญชี) จำนวน 1 อัตรา