ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) จำนวน 1 อัตรา