ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดเครื่องมือสำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางธรณีวิทยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding